Sterling Silver Zuni Petti Point Cuff
Sterling Silver Zuni Petti Point Cuff
$950.00

Native American Collection

Sterling Silver Zuni Petti Point Cuff

This is a Zuni sterling Petti Point cuff with turquoise.
Product Code: 21069290
Menu